Výrobcovia

    Žiadame Vás, aby ste si pozorne a bez zbytočného odkladu, ešte pred potvrdením objednávky v e-shope, prečítali nasledovné obchodné podmienky Home Inside s.r.o..


Používaním, týchto internetových stránok dávate svoj súhlas, s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdením Vašej elektronickej, alebo po dohode telefonickej objednávky dávate taktiež súhlas, s týmito obchodnými podmienkami.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky.

 Obchodné podmienky 

Kontakt

 

Môžete nám napísať cez náš kontaktný formulár

Naša emailová adresa je obchod@homeinside.sk 

 

Naše telefónne čísla (10:00-17:00):

+421 902 78 78 20 - informácie o objednávkach, dod.lehotách, v prípade potreby tech.poradenstvo, veľkoobchod.

 

Naša fakturačná adresa:

HOME INSIDE, s.r.o.
Júnová 13

831 01  Bratislava

Slovenská republika

Zodpovedná osoba : Mušitz Július

 

Náš internetový obchod nemá kamennú predajňu. Na uvedenej adrese sa nenachádza kamenná predajňa, ani sklad firmy. Všetok ponúkaný tovar je na objednávku.

 

Číslo nášho bankového účtu :
Názov banky: TATRA BANKA
číslo účtu : 2921872806 / 1100

Naše IČO: 46580107

Naše DIČ: 2023463981


Naša spoločnosť nie je platcom Dane z pridanej hodnoty.


Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registry: 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro pod vložkou č.: 80133/B


Cena

 

Všetky ceny uvádzané na našich stránkach zahŕňajú daň z pridanej hodnoty !

Všetky ceny na našej stránke sú uvedené vrátane DPH 20%.

 

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. 

Každá potvrdená objednávka na našich stránkach je podmienená úhradou zálohy vo výške 80% z celkovej ceny objednaného tovaru vopred na náš účet.

 

Zálohové faktúry sú zasielané e-mailom po potvrdení objednávky a originál následne spolu s tovarom, alebo následne poštou.

 

Osobný odber tovaru je podmienený zaplatením 100% sumy ceny tovaru vopred na účet. Nie je možné tovar pri osobnom odbere vyplatiť priamo nášmu zamestnancovi.

 

Elektronické nakupovanie

 

Použite naše prehľadné internetové stránky na elektronické nakupovanie. Vyberte požadované produkty kliknutím na tlačítko "pridať do košíka" na stránke daného produktu a keď ste pripravený potvrdiť záväznú objednávku, kliknite na váš nákupný košík v pravom hornom rohu stránky.

POZOR !

Neprevzatím, alebo odmietnutím zásielky kupujúci porušuje podmienky kúpnej zmluvy . V tomto prípade je kupujúcemu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 15 €, ktorá pokrýva náklady spojené s odoslaním, zabalením a spätným vrátením tovaru.

Všetky ponúkané dvere sú vyrábané na objednávku zákazníka, kde si zákazník vyberá atribúty s rozmermi, pričom sa jedná o dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Potvrdením záväznej objednávky a zaplatením zálohy zákazník súhlasí s objednaním a výrobou u dodávateľa. Takýto tovar nie je možné vrátiť podľa Zákona č. 102 z roku 2014 § 7 odsek 6 písmeno c.

 

Doprava a osobný odber

 

Osobný odber

Osobný odber je možný, len po telefonickom, alebo e-mailovom dohovore !

Osobný odber tovaru je podmienený zaplatením 100% sumy ceny tovaru vopred na účet Home Inside.

Nie je možné tovar pri osobnom odbere vyplatiť priamo nášmu zamestnancovi.

 

Doprava

Doručenie tovaru riešime cez nášho zmluvného kuriéra, alebo ho doručujeme osobne. Cena za doručenie je pri vkladaní do košíka uvádzaná pre doručenie kuriérom. Možnosť osobného odberu, alebo doručenie kuriérom si môžete zmeniť pri druhom kroku pri výbere dopravcu. Tovar zaslaný kuriérom je zvyčajne doručený do 48 hodín od expedície zo skladu našich dodávateľov ( o expedícii budete vždy  informovaný vopred , taktiež aj kuriérom v deň doručovania tovaru ).

 

Viac informácií o cenách doručenia nájdete v záložke Doručenie tovaru >>


Ku každej zásielke je priložený daňový doklad (faktúra) a prípadne záručný list, pokiaľ funkciu záručného listu neplní samotný daňový doklad. V prípade, keď faktúra resp. faktúry nie sú priložené pri zásielke, budú Vám zaslané dodatočne poštou.

 

Dodacie lehoty

 

    Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach homeinside.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú dodávatelia homeinside.sk. Všetok tovar je na objednávku.

    Dodacia lehota  je preto závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom, a od aktuálneho stavu zásob na skladoch u dodávateľov. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takom prípade je odberateľ o tom včas upovedomený a má možnosť bezplatne stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od zrušenia objednávky.

 

Pre rozpis dodacích lehôt kliknite sem >>

 

Spôsob platby

 

Prvá časť platby: bankovým prevodom na účet. Ide o prvú časť platby , ktorú je potrebné uhradiť. Zálohová platba je 80% z celkovej sumy objednávky.

Druhá časť platby - Doplatok: bankovým prevodom na účet, alebo kuriérovi pri dodaní tovaru formou DOBIERKY. Pri Dobierke za tovar zaplatíte kuriérovi.

- iný spôsob doplatku, len na základe telefonickej, alebo e-mailovej dohody vopred.

Pri zvolení akejkoľvek možnosti platby, nie sú účtované žiadne ďalšie dodatočné náklady.

Reklamácia

    Pri reklamovaní výrobných poškodení je reklamácia uznaná iba v prípade, že na dverách nie je namontovaná kľučka. V opačnom prípade nebude reklamácia uznaná !

    Pre uplatnenie reklamácie je potrebné, aby ste reklamovaný tovar zaslali na adresu sídla firmy spolu s kópiou dokladu o kúpe a podrobným popisom poškodenia - reklamovania. Reklamovaný tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 

     Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Predávajúci odovzdá kupujúcemu písomný doklad o uplatnení reklamácie, avšak najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

    Tovar vyrobený na zákazku nie je možné vrátiť ani vymeniť za iný. Tovar na zákazku je označený v popise produktu červeným písmom.

Záruka vrátenia peňazí do 14 dní

 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Tovar, pri ktorom sa vyberajú atribúty s rozmermi (rozmer, rozteč, šírka a pod.) nemožno vrátiť v zákonom stanovenej lehote 14 dní - Zákon č. 102 z roku 2014 § 7 odsek 6 písmeno c - jedná sa o dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. Zobraziť formulár odstúpenie od zmluvy >>   Odstúpenie od zmluvy 
 • Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru

 

 • Odberateľ objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu.
 • Internetový obchod potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Na vami uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 • Internetový obchod následne zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorú odberateľ špecifikuje v objednávke.
 • Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 • Internetový obchod sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
 • Spolu s tovarom je odberateľovi dodaný aj daňový doklad (faktúra), dodací list a záručný list.
 • Odberateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke.
 • Za tovar zodpovedá internetový obchod až do jeho prevzatia odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy internetový obchod odberateľovi alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch internetového obchodu alebo na inom dodacom mieste.
 • Internetový obchod má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade odberateľovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým odberateľ súhlasí.
 • Internetový obchod nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou.
  Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.
 • Internetový obchod nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu príp. distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má odberateľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 • Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.
 • V prípade, ak zákazníkovi nieje možné dodať celú objednávku sumárne, informujeme ho telefonicky alebo e-mailom ohľadom možnosti náhradného dodania prípadne rozdelenia dodávky objednávky.
 • Zrušenie objednávky je zo strany odberateľa možné do 48 hodín. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od zrušenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ cez náš kontaktný webový formulár., alebo na náš e-mail obchod@homeinside.sk resp. pod vzájomnej dohode ich doručí iným spôsobom.
 • Zákazník vyhlasuje, že súhlasí s používaním elektronických komunikačných prostriedkov.

 

 Ochrana osobných údajov

 

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje : titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa a v prípade registrácie firmy aj IČO a IČ DPH.
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici

Odber noviniek